Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Toto vyhlásenie opisuje naše zásady a postupy pri spracovávaní osobných údajov na našej internetovej stránke. Hlavným predmetom našej činnosti je poskytovanie služieb v oblasti expresného doručovania a prepravy tovaru.
Pred použitím alebo uvedením vašich osobných údajov na webovej stránke nakladne-taxi.sk si, prosím, pozorne prečítajte toto vyhlásenie. Naše zásady v oblasti ochrany súkromia sa týkajú František Kubač, Jasovská 21, Bratislava. IČO 34539638 (Ďalej uvádzané ako „nakladne-taxi.sk“) a jej internetovej stránky.

 1. „Osobné údaje“ sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať na základe týchto údajov alebo pomocou týchto údajov v spojení s inými údajmi, ktoré máme alebo ktoré môžeme mať.
 1. Máme zásadu podniknúť všetky potrebné kroky, aby sme zabezpečili, že všetky osobné údaje, ktoré máme k dispozícii, sú spracovávané riadne a v súlade so zákonom. Na implementovanie tejto zásady podnikáme všetky potrebné kroky. Všetci naši zamestnanci a iné osoby, ktoré údaje spracúvajú a majú prístup k vašim osobným informáciám, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých vašich osobných údajoch, s ktorými prídu do styku.
 1. Na internetovú stránku kuriertaxi.sk môžete vstúpiť a browsovať na tejto stránke bez toho, aby sme získali a uložili vaše osobné údaje s výnimkou IP adresy a údajov o vašom „pobyte“ na našej stránke, ako napríklad o dĺžke vašej návštevy na našej stránke a o type použitého vyhľadávača.
 1. Všetky nami získané osobné údaje, ktoré budú získané v súlade so zákonom, budú použité výlučne pre účel poskytovania našich služieb a nebudeme ich uchovávať v pamäti dlhšie, ako sme oprávnení podľa zákona a ako je potrebné na tento účel.
 1. V súlade so zákonom môžeme zhromaždiť ďalšie osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri používaní našej internetovej stránky a/alebo využívaním služieb. Ak získame takéto dodatočné údaje, presne špecifikujeme povahu takýchto údajov a účel, na ktorý sa takéto údaje použijú, a poskytneme vám možnosť rozhodnúť sa, či takého údaje poskytnete alebo nie.
 1. Musíte si byť vedomí, že pri prehliadaní našej internetovej stránky, môžu byť na vašom počítači uložené určité informácie. Takéto informácie môžu byť uložené formou súboru „cookies“. Cookies je malý dátový súbor vytvorený v počítači. nakladne-taxi.sk používa cookies, aby ich prostredníctvom ukladala informácie, ktoré neskôr využije internetová stránka za účelom uľahčenia jej používania. Informácie uložené v súboroch cookies a používané v spojení s internetovou stránkou sa týkajú výlučne technického použitia internetovej stránky. Z cookies alebo všeobecne z použitia akejkoľvek nakladne-taxi.sk stránky neprechádzajú do nakladne-taxi.sk žiadne vaše osobné údaje. Žiadna tretia osoba nebude mať prístup k informáciám uloženým v súbore cookies a nakladne-taxi.sk neposkytne ani nesprístupní obsah žiadneho súboru cookies tretím osobám. Bežné nastavenie u väčšiny vyhľadávačov povoľuje používanie cookies. Cookies sa bežne používajú a vo všeobecnosti sa považujú za akceptovateľné. Ak nechcete používať cookies alebo ak chcete byť upozornený na ich použitie, môžete aktualizovať nastavenia svojho internetového prehliadača. Zmyslom cookies, ktoré poskytuje internetová stránka, je uľahčiť vám používanie internetovej stránky. Ak vy alebo administrátor vašej stránky zakážete cookies, internetová stránka bude pracovať bez využitia prvkov uľahčujúcich operácie s internetom.
 1. Osobné údaje možno poskytnúť do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) za účelom poskytovania služieb v súlade so zákonom. Pri využívaní služieb súhlasíte s takýmto postúpením údajov. Okrem toho, ak zverejníte osobné údaje na verejne prístupnú internetovú stránku, k týmto osobným údajom môžu mať prístup aj osoby v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorých nemusia platiť predpisy o ochrane osobných údajov, ktoré majú rovnakú kvalitu ako predpisy, ktoré existujú a platia v Európskom hospodárskom priestore.
 1. Budeme neustále sledovať súlad spracovania osobných údajov, ktoré máme k dispozícii, s relevantnými právnymi predpismi v krajine, kde sa získavajú osobné údaje, a v krajinách, kde sú tretie osoby vystupujúce ako sprostredkovatelia alebo iné osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje.
 1. Priebežne môžeme použiť vaše osobné údaje na to, aby sme vám telefonicky, faxom, e-mailom alebo poštou poslali informácie o našej spoločnosti, našich špeciálnych ponukách a iné informácie, ktoré môžu byť pre vás užitočné. Ak nechcete dostávať tieto informácie, oznámte, prosím, váš nesúhlas miestnej pobočke nakladne-taxi.sk.
 1. Internetová stránka môže obsahovať linky na iné internetové stránky, ktorých nie sme majiteľmi a ani ich neprevádzkujeme. Nenesieme zodpovednosť za obsah takýchto internetových stránok za dodržiavanie zásad o ochrane súkromia na týchto internetových stránkach, ani za osobné údaje, ktoré takéto stránky môžu zhromažďovať alebo ukladať do vášho počítača.
 1. Môžete si zistiť, aké osobné údaje o vás spracúvame a požadovať aj ďalšie informácie v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v rozsahu tak, že budete kontaktovať miestnu pobočku nakladne-taxi.sk. Na vašu žiadosť do 10 dní odpovieme. Ak nebude možné, aby sme vám oznámili vyššie uvedené, informujeme vás o dôvodoch takého odmietnutia.
 1. Ak akýkoľvek osobný údaj, ktorý o vás evidujeme, je nesprávny alebo by sa mal aktualizovať, alebo ak si prajete, aby sme vymazali akékoľvek vaše osobné údaje, kontaktujte miestnu pobočku nakladne-taxi.sk. Môžeme vás požiadať o ďalšie informácie a identifikačné údaje, ktoré nám pomôžu splniť uvedenú žiadosť.

taxi

taxi

Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. viac

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít